TEZ TOUR R


1.1. Käesolevas reisilepingus on Reisikorraldajaks Tez Tour OÜ ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja, kes on sõlminud Reisikorraldajaga Reisiteenuse lepingu.
1.2. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik.
1.3. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping loetakse sõlmituks ja muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, mil Reisija on välja valinud reisi ja tasunud ettemaksu
1.4. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud. Reisijal on õigus leping lõpetada punktides 7 ja 8 sätestatud tingimustel.

2. Reisikorraldaja vastutus 
2.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja Reisijale kirjalikult antud lubadustele.
2.2. Reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud Reisikorraldaja koduleheküljel, kirjalikus pakkumises või arvel. Reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. 

3. Hind ja hinnamuutused 
3.1. Hinna sisse kuuluvad hinnastikus ja arvel märgitud teenused. 
3.2. Kui kliendil on erisoove, mis ei ole seotud lisamaksuga ja mis sõltuvad allteenuse osutajast (kohad lennukis, kõrvuti toad hotellis, kõrgem-madalam korrus hotellis vms.), teeb reisikorraldaja kõik, et neid soove täita, ei saa seda aga garanteerida. 
3.3. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada. 
3.4. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta kui: 
3.4.1. muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda. 
3.4.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud 
3.4.3. muutuvad oluliselt valuutakursid 
3.5. Reisitasu suurendamisest tuleb reisijale teatada vähemalt 21 päeva enne reisi algust. Nimetatud tähtajast hilisemal hindade muutumise korral annab Reisikorraldaja Kliendile hinnagarantii, kui kogu reisi maksumus on tasutud reisitellimise kinnitamisel ja reisini on jäänud vähemalt 31 päeva.

4. Reisikorraldaja ja Reisi Vahendaja vastutus 
4.1. Reisikorraldaja ning Reisi Vahendaja vastutavad käesolevates reisitingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest solidaarselt.

5. Hinnasoodustused 
5.1. Reisikorraldaja poolt väljakuulutatud soodustused ja viimase hetke hinnad hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest, neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
5.2. Kehtib üks soodustus korraga. 
5.3. Hinnasoodustus lastele:
5.3.1 Laste hinnasoodustust antakse vaid koos vanematega reisivatele lastele.
5.3.2 Laste hinnasoodustused ei kehti kooli-, spordi- jms. rühmade puhul. 
5.3.3 Soodushinnaga reiside puhul kehtib lapsele hinnasoodustus kataloogi täishinnast või erisoodustushind.

6. Reisi eest tasumine 6.1. Kui reisini on rohkem kui 31 päeva, tuleb 3 päeva jooksul peale reisi tellimist tasuda ettemaks 20% reisiteenuse maksumusest. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi. 
6.2. Kui reisini on vähem kui 31 päeva tuleb reisi kogumaksumus tasuda 24 tunni jooksul peale reisi tellimist.
6.3. Ilma makseta viimase hetke tellimus ei kehti. 
6.4. Reisikorraldajal on õigus kampaaniate korras müüdavatele soodusreisidele kehtestada erinevad maksetingimused. Kampaania eritingimused tühistavad tavapärased maksetingimused, ehkki nad ei kajastu Reisikorraldaja broneerimissüsteemist väljastatavatel maksedokumentidel. 

7. Reisi muutmine või tühistamine ilma mõjuva põhjuseta 
7.1. Reisijal on õigus ilma mõjuva põhjuseta oma broneeringut tühistada või muuta järgmistel tingimustel: 
7.1.1. Kui reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, tuleb hüvitada Reisikorraldaja bürookulud 700.- krooni täiskasvanu ja 400.- krooni kuni 12-aastase lapse kohta. 
7.1.2. Kui reisini on 31 - 15 päeva, jääb Reisikorraldajale hüvitisena ettemaks (20% reisi maksumusest). 7.1.3. 14-7 päeva enne reisi algust on Reisikorraldaja hüvitiseks 50% reisi maksumusest. 
7.1.4. Reisi tühistamisel hiljem kui 7 päeva enne reisi algust jääb kogu reisitasu hüvitisena Reisikorraldaja kulude katteks.  
7.1.5. Kui tühistamise hetkel on Reisijale vormistatud reisikindlustus või sihtkohamaa viisa, tuleb vastavad kulud hüvitada. 
7.2. Kui pere- või sõpruskonna reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab ühes toas või reisib koos ja keegi tellinutest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tulenevat lisatasu. 
7.3. Reisija nime on võimalik muuta hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 700 krooni täiskasvanu ja 400 krooni 2-12-aastase lapse kohta. Muudatustest tuleb reisikorraldajat teavitada viivitamatult ja kirjalikult. Kui nimemuutusega kaasnevad Reisikorraldajale otsesed kulud (viisa, kindlustus vms), tuleb need hüvitada. Kui broneeringus muudetakse rohkem kui 1 nimi toa kohta, käsitleb reisikorraldaja seda tellimuse tühistamisena ja rakendab tavalisi annulleerimistingimusi. 
7.4. Liinilendudel põhinevate rühmade muutmis- ja tühistamistingimused sõltuvad iga reisi puhul lennukompanii tingimustest ja on antud reisikirjelduse juures. Väljakirjutatud lennupileti korral ei ole mingi muutus enam võimalik ja hüvitis Reisikorraldajale on 100% lennupileti väärtusest. 
7.5. Kui reis ei ole tühistatud, kuid Reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta või ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu, on hüvitiseks reisi täismaksumus. 

8. Reisi tühistamine mõjuval põhjusel 
8.1. Mõjuval põhjusel on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud võimalikud otsekulud ja bürookulud 700.- krooni inimese kohta. Võimalikud otsekulud on Reisikorraldaja reaalsed vältimatud kulutused (näit. viisa, hotellitrahv, lennutrahv, vms). 
8.2. Mõjuv takistus on: 
8.2.1. Reisija või tema lähedase haigestumine, õnnetusse sattumine, surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna 
8.2.2. muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju jne). 
8.3. Reisija on kohustatud mõjuvast takistusest Reisikorraldajale viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada mitte hiljem kui 48 tunni jooksul. 
8.4. Võimalike kahjude vältimiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse. 

9. Reisija kohustused ja vastutus 
9.1. Reisija on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja reisitingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega.
9.2. Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust tellimusele ja teatama viivitamatult võimalikest erinevustest kas Reisikorraldajale või Edasimüüjale.
9.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele. 
9.4. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. 
9.5. Kui Reisija ei pääse lennule või kõrvaldatakse sellelt tugeva alkoholijoobe tõttu, tuleb tal tasuda sellega seotud lisakulud. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu. 
9.6. Reisija vastutus: 
9.6.1. Reisija vastutab selle eest, kas ta jõuab reisile või mitte. 
9.6.2. Reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. 
9.6.3. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi jt. isikut tõendavate dokumentide vastavust nõuetele. 
9.6.4 Väljaspool Euroopa Liidu piire ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma passi.
9.6.5. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu. 

10. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi 
10.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. 
10.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud Reisikorraldajast mitteolenevad tegurid. Reisikorraldajal on kohapeal õigus teha muudatusi ka iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja temast mitteolenevatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu. 
10.3. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt. 

11. Reisi ärajäämine 
11.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui 
11.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. 
11.1.2. sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud reisijate julgeolek 
11.1.3. lennukompanii jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
11.2. Reisikorraldaja on kohustatud Reisijatele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama. 
11.3. Reisija soovi korral pakutakse talle asemele sama hinnatasemega reis. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse hinnavahe. 
11.4. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile. 
11.5. Force majeur'i olukorras (sõjad, streigid, loodusõnnetused jms) sõltub Reisijale raha tagastamine allhankijate otsustest (lennukompaniid, hotellid) ja ei ole alati võimalik. Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi saaks. 

12. Viga reisikorralduses 
12.1. Reisikorraldaja on teinud vea, kui reis, selle programm, hotell või teised pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele. 
12.2. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada. 
12.3. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada:
12.3.1. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest. 
12.3.2. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, sest vastavalt Europarlamendi määrusele nr. 261/2004 vastutab selle eest lennukompanii. 
12.3.3. Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu v?i reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga. 

13. Reisikorraldaja vastutuse piirid 
13.1. Reisikorraldaja vastutab Reisijale raskest hooletusest või tahtlikult tekitatud kahju eest.
13.2 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult: loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.)
13.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hooletusest. 
13.4. Kui Reisija reisi ajal haigestub, satub kuriteo ohvriks või temaga juhtub mingi muu õnnetus, abistab Reisikorraldaja teda kõigiti, Reisijal tuleb tasuda olukorra lahendamisega seotud lisakulud. 
13.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada. 
13.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reis ei vasta Reisija subjektiivsele kujutlusele sihtkohariigist, kultuurist, ilmast vmt.
13.7. Reisikorraldaja ei vastuta lepingu täitmise eest, kui tema vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonide alusel, s.h. lennuettevatjate vastutust reguleerivad konventsioonid, s.h. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ;) nr 889/2002 jmt.
13.8. Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma või saab vigastada pagas, vastutab Vedaja. 

14. Vigadest teatamine ja nende kõrvaldamine 14.1. Esinevast puudusest või veast reisikorralduses on Reisija kohustatud Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas kirjalikult või kirjalikku taasesitamise võimaldavas vormis viivitamatult teavitama. 
14.2. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi. 
14.3. Kui kohapeal lahenduse leidmine on osutunud võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui seitse päeva peale reisi lõppemist. 
14.4. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada tõendid saamata jäänud teenuste või lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib välja kirjutada Reisikorraldaja esindaja sihtkohas. 
14.5. Kui puudus Reisikorraldaja poolt kohapeal jäänud kõrvaldamata, on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest. 
14.6. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule. 

15. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused 
15.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 1.1.). 
15.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras* NEW