Teenused


Kindlusta, kui ei ole veendunud õnnestunud tulemuses!

Soovid asuda turvalisele ja muretule reisile? BTA Kindlustusaktsiaselt on alati sinu lähedal. Me pakume Vajaliku, Optimaalse, Kuld- ja VIP -reiside kindlustusprogramme.

Siin on Teile lai valik kindlustusprogramme tagamaks Teie ohutust!

Kindlustame turiste ja ärimehi, kes sõidavad välismaale; lapsi ja üliõpilasi, kes õpivad välismaal; inimesi, kes kavatsevad välismaal töötada; harrastussukeldujaid (diving), suusatajaid, lumelauasõitjaid, professionaalseid sportlasi!
Mida teha, kui välismaareisi ajal hakkab valutama hammas või kõrv? Kust otsida arsti ja kui palju maksavad meditsiiniteenused?

Mida panna selga, kui pagas on hilinenud või lennu kestel kaotatud?

Kuidas hüvitada hotelli kahjusid tahtmatult rikutud sisustuse eest (purunenud peeglid jms.)?

Kes tagastab raha ärajäänud reisi eest, kui oled sunnitud reisist haiguse tõttu loobuma?

Neid ja analoogilisi küsimusi esitavad inimesed, kes viibivad välismaal ja kellel EI OLE BTA reisiriskide kindlustuspoliise.

Mis poliis see on ja millised on selle eelised?

Põhikindlustus

1. Poliis katab kulud, mis on seotud arstiabi osutamisega välismaal. Pöördudes arsti poole, ei ole BTA kliendil vaja mõelda, palju arstiabi maksab. Välismaal osutatud meditsiiniteenuste hinnad võivad võrreldes Eesti hindadega olla sada korda kallimad.

Statistika näitab, et 60% turiste, kes veedavad puhkuse soojades maades, pöörduvad arstiabi järele keskkõrva põletikuga (peale sukeldumist), bronhiidiga (peale jahutamist konditsioneeriga ruumis) või mürgitustega.

2. Tasutakse kulud ravimite soetamise, vältimatute operatsioonide ja muude meditsiinialaste teenuste osutamise eest, samuti kuuluvad hüvitamisele toimingud, mis on seotud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumitega turisti haiglasse transportimise eest. Tasutakse vajadusel meditsiinilise helikopteri kaasamise eest suusatajate transportimise korral.

3. Kui turist ei saa koju tagasi pöörduda ilma arsti või meditsiiniõe saateta, kompenseerib BTA lisaks patsiendi transpordikuludele ka saatja transpordikulud.

4. Õnnetusjuhtumi korral, kus turist hukkub reisi ajal, kompenseerib BTA ohvri repatrieerimise kulud.

Lisaks meditsiiniliste kulude hüvituskindlustusele pakutakse Teie valikul:

- pagasi kindlustus
Kompensatsioon makstakse välja juhtudel, kui pagas hilineb või kui pagas läheb kaotsi vedaja süül.

- tsiviilõigusliku vastutuse kindlustus;
Hüvitame kahjusid, mida kindlustatu on tekitanud kolmandatele isikutele - näiteks kui suusatav turist sõidab otsa teisele suusatajale ,kes selle tagajärjel vajab arstiabi. Juhul kui õnnetuse tekitaja tsiviilõiguslik vastutus ei ole kindlustatud, peab arstiabi kulude eest tasuma õnnetuse põhjustaja.

- õnnetusjuhtumite kindlustus;
Makstakse välja hüvitis Kindlustatu surmajuhtumi või reisi kestel Kindlustatu invaliidsusega lõppenud juhtumi korral.

- plaanitud reisi kindlustus;
BTA hüvitab kahjud kui turist ei saa haigestumise, õnnetusjuhtumi või lähedase sugulase surma tõttu asuda plaanitud reisile või kasutada pileteid (lennu- vm. pilet), mis on tellitud ja tasutud turismiagentuuris ning kaotab seal sõlmitud lepingu kohaselt tasutud summa!

- õigusabi kindlustus;
BTA tasub turistile välismaal osutatud õigusabi eest kui ta on tahtmatult rikkunud välisriigi seadusandlust, traditsioone vms. norme, mille tulemusel tal on tekkinud juriidilisi probleeme.

- passi kindlustus;
BTA hüvitab passi kaotuse või varguse korral uue passi saamisega seotud transpordi-, elamis- jms. kulud (arved hotelli ja toitlustamise eest jne.).

- suusavarustuse kaotamise/hilinemise kindlustus;
Kompenseeritakse turisti kahjud seoses suusainventari kaotsiminekuga vedaja süü tõttu ning suusainventari hilinemisega (sh. asendusinventari üüriarved).

- suusavarustuse vargus;
BTA kompenseerib kahjud, kui turisti suusainventar röövitakse või varastatakse.

- suusavarustuse kahjustused turisti tabanud õnnetusjuhtumi korral;
Lisaks sellele, et turistile tasutakse kulud arstiabi eest, kompenseeritakse talle ka seoses suusavarustuse kahjustuste tõttu tekkinud kahjud.

- lennu hilinemise kindlustus;
BTA kompenseerib kulud, mis turistil on tekkinud lennureisi hilinemise tõttu (transpordikulud hotelli/st ning kulud hotelli ja sealsete söögikordade eest).

- reiside väljumis-ja saabumisaegade mittekokkusattumine;
BTA kompenseerib piletite ümbervormistamise kulud kui ühe lennureisi hilinemise tulemusel turist ei jõua teisele lennuketti plaanitud lennule, samuti osa hotellikulusid nende päevade eest, mis turist ei saanud veeta hotellis muutunud sõiduaegade sobimatuse tõttu.

- meditsiinikulude tasumine peale tagasipöördumist Eesti (BTA know-how!);
BTA kompenseerib turistile ka järelravi kulud Eestis , mis on seotud välismaareisil toimunud haigestumis- või õnnetusjuhtumiga.

 

 * NEW