Egiptus


Egiptus

Rahvaarv: 82,2 miljonit inimestPindala: 1 001 570 км² Pealinn: KairoÜldinfo: Egiptuse Araabia VabariikEgiptus on rahvarohkemaid riike Aafrikas ja Lähis-Idas. Egiptuse üle 82 miljonis elanikust enamus elab Niiluse jõe orus, kus on enamus haritavast põllumaast. Suured kõrbepiirkonnad on praktiliselt asustamata. Ligikaudu pool kogu Egiptuse elanikkonnast elab linnades, suurimad linnad on Kairo ja Alexandria.Egiptuses on säilinud võimsa antiikse tsivilisatsiooni ehitised: Giza püramiidid, suur Sfinks, Kuningate Orus vaaraode hauakambrid, suursugused templid Karnakis, Luxoris, Niiluse Läänekaldal, Abu Simbelis, Denderas ja Abydoses.Turismiga seotud aladel töötab ligikaudu 12% elanikkonnast.Egiptuse majandus on üks kõige omapärasemaid kogu Lähis-Idas, kuna turism, põllumajandus, tööstus ning teenindussektor on oma tootlikkuselt pea-aegu võrdsed.Geograafia: Egiptus asub Põhja - Aafrikas ja piirneb Vahemerega põhjast, Gaza ja Iisraeliga kirdest, Punase Merega idast, Sudaaniga lõunast ja Liibüaga läänest. Egiptus kuulub Lähis – Ida riikide hulka.Riigikord: VabariikElanikkond: Egiptuse elanike arv on üle 82 miljoni, see kasvab iga aastaga. Kairos elab umbes 21 mln inimest.Religioon: 94% egiptlastest on moslemid, 6% - kristlased (koptid, ortodoksid, katoliiklased) ja juudid. Egiptus tunnistab ametlikult vaid kolme suurt monoteistlikku religiooni - kristlust, islamit, judaismi.Keel: Egiptuses kõneldakse araabia keele kohalikku dialekti. Raamatuis ja ajalehtedes kasutatakse kirjakeelena klassikalist araabia keelt. Araabia keelt kõneleb maailmas üle 150 mln inimese. Kirjutatakse vasakult paremale, alfabeedis puuduvad vokaalid, kirjutades kasutatakse ainult konsonante. Egiptuses saab hakkama inglise keele, saksa keele, itaalia keele, vene keelega.Teeviitadel ja tänavate nimesiltidel kasutatakse sageli kõrvuti araabia ja ladina tähestikku.
Aeg: Suvel 1 tund Eesti ajast taga, talvel Eestiga üks aeg. Elekter: Pinge elektrivõrgus - 220/240 V. Sagedus - 50 Hz.Raha: Kohalik valuuta on Egiptuse nael – tähis LE. Üks nael = 100 piastrit. Käibel on kupüürid väärtusega 200, 100, 50, 20, 10, 5 ja 1 nael ning 50 ja 25 piastrit, mündid väärtusega 5 ja 1 nael ning metallpiastrid vääringuga 75, 50 ja 25. Pangad töötavad iga päev kella 8.30st kuni 13.30ni, välja arvatud reede. Rahvusvahelistes hotellides ja Kairo lennujaamas asuvad pangad töötavad ööpäevaringselt. 1€ = ca 8,00 LE1USD = ca 5.50 LE. Enamikes kauplustes saab maksta ka dollarites ja eurodes, loomulikult kaupmehele sobiva kursi alusel.* NEW